Dålig planering av arbetet med Östra promenaden

Efter kommunens debacle med bl.a. Femöresbron är det nu dags för nästa planeringsmiss med efterföljande "kalldusch".

Norrköping 22 juli 2021 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från den 9 augusti kommer Östra Promenaden att vara helt avstängd för all form av trafik. 

 

Samtliga träd i Promenaden ska bytas ut och enl. uppgift måste detta ske nu då ersättningsträden som idag växer på plantskola blir för stora att flytta om man väntar ytterligare med återplantering. I samband med att träden byts ut kommer ledningar i marken, spårvägsspår m.m. att förnyas och flyttas. Arbetena kommer att pågå under 2 år!

 

Eftersom gatan stängs av för all trafik kommer det i första hand att påverka de boende utmed Ö. Promenaden. Biltrafik till och från fastigheterna, p-platser samt garage kommer att blockeras av arbetena. Avstängningen innebär således att de boende över huvud taget inte kommer att kunna nå fastigheterna med bil. Garage- och p-platshyresgäster kommer inte heller att kunna nyttja förhyrda platser på berörda fastigheter.  

Man frågar sig om hela Promenaden måste stängas av? För att underlätta för de boende och skapa tillgänglighet under arbetets gång borde projektet kunna genomföras etappvis med minutiös planering kanske via professionella externa sakkunniga planerare. 

 

Märkligt att situationen har uppstått. Träden i Promenaderna har varit byggnadsminne sedan år 1994 och kunskapen om att ett ”trädbyte” förr eller senare skulle bli aktuellt är inte någon nyhet. Man har haft 27 år på sig att planera och samråda med länsstyrelsen angående dessa arbeten. I stället kommer man ”fem i tolv” och försätter de boende och andra berörda i en prekär situation avseende tillgängligheten till fastigheterna. 

 

Planera om och planera rätt!

Drabbad garagehyresgäst

Ämnen du kan följa
Omgörningen av Östra Promenaden
Insändare

Insändare: Hela Promenaden kommer inte stängas av samtidigt

Insändare

Insändare: Det är inte bara Promenaden som har dåliga träd

Norrköping

Snart tas de farliga träden bort – rådet innan dess: "Lyssna efter knak"

Norrköping

Planen för platsen: ✓ Tunneln tas bort ✓ Hållplatser görs om ✓ Cyklister får mer plats

Norrköping

De ger tummen upp till grävarbeten på Promenaden

Visa fler
Läs mer!
Insändare

Insändare: Respektera din omgivning - kör inte som en dåre

Insändare

Insändare: Önskar bättre vägmarkeringar i trafiken

Insändare

Insändare: Större otrygghet med elsparkcyklar

Insändare

Insändare: Förbjud all trafik på Repslagaregatan

Norrköping

Mc-förare körde iväg – polisen fick stopp på hen i rondell

Visa fler