Ansträngt läge i skolan men inte katastrof

För några veckor sedan uppmanade jag till en sansad debatt i Valdemarsvik. Det är beklagligt att Jonas Andersson inte hörsammat denna uppmaning.

Valdemarsvik 4 maj 2021 07:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Försvagad rådighet i Valdemarsvik" NT 26/4

Att bland annat beskriva situationen i skola och förskola som katastrofläge är en bild som jag tror att de flesta inte känner igen sig i. Ansträngt, ja. Katastrof, nej. 

Det är korrekt att verksamheterna prognosticerar ett underskott gentemot budget. Det går bland annat att hänföra till ökade vikariekostnader med anledning av pandemin, extraordinära kostnader med anledning av tillfälliga lokaler och minskade externa intäkter då ett stort antal barn med kort varsel flyttade från våra verksamheter i samband med Migrationsverkets nedläggning av asylboende i Valdemarsvik. 

Alla partier i kommunfullmäktige gav extra tillskott till skolan i årets budget utifrån tidigare tilldelad ram. Möjligtvis behövs en resursförstärkning till sektorn ändå. Men den ska vara förankrad i verksamheten, baserad på analyser av väl underbyggda prognoser och balanserad utifrån kommande års ekonomiska utrymme för kommunen. 

På vårt senaste möte med Barn-, Utbildning- och Arbetsmarknadsutskottet gav vi därför sju uppdrag till förvaltningen kopplade till analys och åtgärder. Men bygger vi upp verksamhet som vi på sikt inte har råd att betala, kommer vi inom kort återigen behöva se över kostnadsvolymen. Det är inte hållbart. Därför är jag inte beredd att skicka ett budgetäskande till kommunstyrelsen innan vi har siffror som är tillförlitliga. 

Men det är klart, fiskal varsamhet har aldrig varit kännetecknande för Vänsterpartiet. 

Jenny Elander Ek (C) kommunalråd Valdemarsvik

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Försvagad rådighet i Valdemarsvik!

Insändare

Insändare: Politikerna lovar att tända ljuset på nytt

Valdemarsvik

Glest fullmäktige fick välja på fyra budgetförslag

Debatt

Debatt: Dyra lärpengar med satsningen på medborgarkontor

Valdemarsvik

V kräver skolsatsning: De klarar inte ta hand om barnen

Visa fler