Flydde utomlands när efterlysningen dröjde

Den fängelsedömde mannen med 3,3 miljoner i skuld kom aldrig för att avtjäna sitt straff. Han hann fly när efterlysningen dröjde.

30 april 2014 14:00

Han har näringsförbud, över 3,3 miljoner i skatteskulder och skulle ha börjat avtjäna ett 14 månader långt fängelsestraff den 2 januari. Ändå efterlystes han inte förrän efter över två månader.

I mars förra året dömdes den 57-årige Norrköpingsbon till ett års och två månaders fängelse av Göta hovrätt för bland annat grov anstiftan till oredlighet mot borgenärer, grovt bokföringsbrott och smuggling. När ett av de bolag, som han drev i Åby, gick i konkurs i mars 2010 var bristen i boet 3,1 miljoner kronor.

Samtidigt med domen meddelades ett femårigt näringsförbud.

Han har också över 3,3 miljoner kronor i skatteskulder, för bland annat uteblivet underhållsstöd, till Kronofogden, enligt skuldsaldot den 30 april 2014.

 

Med andra ord är han en person som på flera olika sätt står i skuld till samhället.

Ändå dröjde det över två månader innan Kriminalvården begärde att polisen skulle efterlysa honom internationellt när han inte inställde sig för att avtjäna sitt fängelsestraff den 2 januari. Enligt polisen kvitterade han aldrig ut beslutet om inställelse på anstalt.

Han hade alltså gott om tid på sig att etablera sig utomlands innan dess och enligt uppgifter till NT befinner han sig numera på den spanska solkusten. Att han flydde dit, ska enligt flera av varandra oberoende källor, ha berott på att kriminella gäng jagar honom för indrivning av skulder.

Men trots att han egentligen skulle sitta inom lås och bom just nu anser inte Kriminalvården att något fel har begåtts.

– Det första steget för oss, enligt Kriminalvårdens föreskrifter, är att begära dem förpassade och det gjorde vi några dagar efter det att han skulle ha inställt sig i fängelse.Därefter kan beslut om efterlysning fattas, säger Tatjana Johansen, placeringssamordnare på Kriminalvården.

 

En förpassning går endast ut till den lokala polismyndigheten, som bland annat kontrollerar om personen finns hemma eller på arbetet.

– Om polisen inte svarar på en sådan begäran inom 50 dagar, skickar Kriminalvården en påminnelse till polisen. I aktuellt ärende erhöll Kriminalvården svar från polisen efter två dagar, varpå han efterlystes.

Nu är alltså den 57-årige Norrköpingsbon internationellt efterlyst.

Men finns det inte risk för att han kommer undan när det tar så lång tid att efterlysa honom?

– Av de lagar och föreskrifter Kriminalvården har att följa framgår att den dömde först ska begäras förpassad, vilket har gjorts. Det är polisen uppdrag att leta reda på dessa personer, som i vissa fall kan hålla sig undan. Det finns även risk för att de håller sig undan om de är efterlysta. I dagens läge, med öppna gränser, är det säkert lättare att förflytta sig mellan länder även om man är efterlyst det är färre gränskontroller att passera om du reser inom Europa.

Är det rättssäkert att en dömd person kan sola i Spanien istället för att avtjäna sitt straff?

– Om Kriminalvården får uppgift om att en efterlyst person befinner sig på Spaniens solkust kan kontakt tas med Interpol för att upplysa om detta. Det kan alla medborgare göra. Kriminalvården anser att samarbetet med Interpol fungerar bra. Kriminalvården ger Polisen ett antal uppdrag varje dag, vilket vi förutsätter att polisen agerar på. Men inser också att det inte är lätt att prioritera i alla uppdrag.

NT har utan framgång även sökt enheten för internationellt polisarbete, IPO, på Rikskriminalpolisen, för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!