"Varför så tyst kring hedersvåldet?"

Ställ krav! Ge inte pengar till religiösa samfund som inte vill agera mot hedersvåld. Riksdagskvinnan Amineh Kakbaveh (V) var tydlig när politiker debatterade på Fadimedagen.

23 januari 2014 09:26

Det är 12 år sedan Fadime sköts av sin pappa. För åtta år sedan bildades föreningen Varken hora eller kuvad. Ordförande är Amineh Kakbaveh.

Debatten fokuserade på att det finns en "beröringsskräck" bland politiker för att kopplas ihop med rasism. Varför denna tystnad kring hedersrelaterat våld?

–Vi ger inte pengar till kvinnojourer men däremot till religiösa samfund. Samfund som varken har kvinnliga präster eller kvinnliga imamer. Vi ger till dem som förtrycker kvinnor, ansåg Kakbaveh.

Kvinnofridssamordnare

Hon ställde de lokala politikerna Roger Källs (S) och Mona Olsson (V) till svars.

–Jag tror på samverkan. Vi måste bjuda in, jag vill inte avbryta de kontakter vi skapat. Den interreligösa dialogen måste fortgå, ansåg Mona Olsson, ordförande i vård och omsorgsnämnden, och fick medhåll av Roger Källs, ordförande i socialnämnden.

Norrköpings kommun förebereder att inrätta en kvinnofridsamordnare.

–Socialkontoret är bra på att ta sig an dessa kvinnor, men kommunen inte, sade han.

Tre nya mord

I Bergslagsgården satt en handfull åhörare. De fick lyssna till politiker som självrannsakande deklarerade: "Vi försöker vara alla till lags, och sviker kanske dessa kvinnor som utsätts för hedersvåld. Det ger utrymme för Sverigedemokraterna."

Bara sedan i somras har tre kvinnor mördats i Stockholm där hedersvåld förekommit.

–Vi talar i stället om våld i nära relationer, fastslog Amineh Kakbaveh.

Hennes riksdagskollega Annika Lillemats (MP) menade att man måste stödja vittnen att våga vittna.

–Vad hände "balkongflickorna"? Mord eller...? Man kan inte kompromissa bort att vi har en rättsstat och demokrati.

Måste lagföras

Hedersförtrycket fortgår och föreningen Varken hora eller kuvad vill visa att det strider mot allas lika värde.

–Om ingen bryr sig gör männen som de vill, menar Kakbaveh.

Men att få med de rättsvårdande myndigheterna i kampen mot hedersvåldet tar emot. Det underströk Mona Olsson.

–Det här är lagbrott som ska lagföras. Det är oerhört viktigt att få med rättsväsendet för att statuera exempel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Waxegård