"Alliansen lägger ansvaret för arbetslöshet på individen"

Alliansen misstänklig gör de som får försörjningsstöd. Det anser Terese Carvalho (S) som är ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

22 november 2013 16:33

NT skrev tidigare om de fyra Allianspartiernas förslag om mera kontroll av personer med försörjningsstöd och om krav på motprestation. Alliansen menar att det skulle sänka kommunens kostnader och samtidigt vara bättre för individen.

– Men vi jobbar redan på det sättet, säger Terese Carvalho om det där med krav.

Om en arbetsför person som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet inte har någon fungerande planering hos arbetsförmedlingen erbjuder kommunen insatser.

– Vi visar att de här alternativen finns för dig och om du konsekvent säger nej till allt och inte vill stå till arbetsmarknadens förfogande kan du inte begära att bli försörjd av samhället, säger hon.

Teresa Carvalho säger att lagen ger kommunen möjlighet att erbjuda insatser. De ska ge individen bättre chanser och kan pågå under en begränsad tid. Men ett absolut aktivitetskrav, som hon uppfattar Alliansens förslag som, kan leda till att människor låses in i åtgärder som inte leder framåt, menar hon.

– Det är tydligt att Alliansen lägger det stora ansvaret för arbetslöshet på individen. Men när arbetslösheten är så hög som den är i dag kan det inte bara handla om individen, säger hon.

Alliansens förslag om att alla som söker försörjningsstöd först ska få ett hembesök sågar hon också.

– Hembesök görs redan i dag från och till, men att ha det som regel strider enligt vad JO uttalat mot lagstiftningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall