Rester från gamla BP-macken tas bort

Petroleumrester efter den gamla BP-mackens forna verksamhet, i centrala Valdemarsvik, kommer nu upp till ytan.

11 oktober 2013 11:10

Kubikmeter efter kubikmeter, av kontaminerade jordmassor grävs upp och forslas bort. Det här är bara en av flera saneringar i ett landsomfattande projekt, som drog igång i slutet av 1990-talet.

Lukten av bensin har varit påtaglig i Valdemarsviks centrum under grävningsarbetet och frågan är hur pass höga halter det finns i jorden.

– De är relativt höga, dock inte skyhöga. Det blir ju alltid lukt i ett sånt här område, när petroleumet kondenseras.

På frågan var jordmassorna ska dumpas, så svarar miljö- och hälsoskyddsinspektör Marie Magnusson att det inte blir på Toverumstippen.

– Det finns en speciell mottagningsanläggning för det här ändamålet. Massorna körs i slutna containrar, vilket rapporteras till oss, när jobbet är klart. Då vet vi vart massorna har körts.

Det är Svenska Petroleuminstitutet, SPI, som tillsammans med Naturvårdsverket och Kommunförbundet, har träffat en överenskommelse, i syfte att att sanera marken där nedlagda bensinstationer har legat. Oljebolagen och SPI har tillsammans bildat en fond, Spimfab, för att genomföra arbetet. Totalt handlar det om en satsning på 1,5 miljarder kronor, under en 15-årsperiod som alltså startade i slutet av 1990-talet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!