Matematik-projektet som ger resultat

Matematik är ämnet som ger resultat. – Vi har lärt oss mer och det har blivit lite kuligare, säger Emilia Gezici i klass 5A på Vilbergsskolan om det matematikprojekt som klassen medverkat i senaste året.

1 oktober 2013 08:10

Norrköpings och Linköpings kommuner satsar under fem år tio miljoner kronor i projektet, som drivs i samverkan med forskare på Linköpings universitet. Syftet är att förbättra elevernas matematikkunskaper genom nya undervisningsmetoder. Fyra forskningsrapporter har det blivit, men också praktiska resultat. Berörda skolledare, forskare, lärare och elever informerade på tisdagen om projektet vid en mediaträff på Vilbergsskolan.

Mycket handlar om kommunikation i klassrummet, med eller utan ord. Att läraren håller tyst och inte genast ingriper med att förklara kan vara till fördel. Då får eleven tid att i lugn och ro tänka ut en lösning.

– Eleverna får också skriva upp vad de lärt sig på just den lektionen, säger Lisa Björklund Boistrup, postdoktor i didaktik som leder projektet.

Efter att lägre stadier i grundskolan inlett projektet ska det nu gå vidare på högstadie- och gymnasienivå.

Fyra elever från klass 5A hade valts ut att berätta om sina erfarenheter så här långt. De har märkt att det blivit skillnad i matematik-undervisningen:

– Det är svårare och fler utmaningar nu, säger Max Gustavsson.

– Vi har matematik varje dag, berättar Emilia Gezici som också nämner att läxorna görs från den ena fredagen till den andra. Då har eleverna en vecka på sig att lösa uppgifterna.

Faruk Music visar hur de lärt sig ställa upp ett tal som ska adderas. Förut ställdes talen bredvid varandra, men nu staplas talen på varandra – faktiskt en återgång till hur tidigare generationers elever lärt sig räkna.

– Man kan räkna subtraktion med addition, säger Emilia och ger ett exempel:

– Tolv minus fyra är ju åtta. För att se att det är rätt kan man använda plustecknet och räkna åtta plus fyra, säger hon.

Femteklassarna tycker att de har nytta av matematik i vardagen:

– Mest nytta av det har jag när jag går och handlar, säger Ida-Maria Nautras. Faruk och Max säger också att det är bra att kunna matematik när man räknar ut hur mycket växel man ska ha tillbaka i butiken.

Emilia använder sig av matematik i matlagning:

– När man bakar en dubbelsats bröd måste man räkna plus.

De säger att matematiken blivit roligare, men de gillar även träslöjd, geografi, naturorientering och matematik.

– Och svenska! säger Ida-Maria.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!