Klimatriksdag till Norrköping

Hela De Geerhallen ska fyllas. Alla som tycker klimatet är hotat har chansen. Nu förbereds en klimatriksdag i Norrköping.

26 september 2013 08:11

–Läget är låst i Sveriges riksdag, förklarar Annika Elmqvist. Det är svårt att få saker att hända i den takt som behövs. Vi hoppas på konkreta förslag som kan genomföras redan nästa mandatperiod. Ju fler som kommer desto bättre. Både privatpersoner och organisationer har möjlighet att delta. Klimatet ska bli en valfråga.

Gruppen bakom klimatriksdagen arbetar just nu med hur och när motionerna ska lämnas in. Tusen personer ryms i De Geerhallen där det högtidliga öppnandet är planerat till nationaldagen 6 juni 2014. Efter en dags utskottsarbete av motionerna avslutas klimatriksdagen 8 juni.

Hur kom ni på iden?

Rösträtten. Även då – för 120 år sedan – fanns en riksdag, men de som satt där var inte intresserade av att införa allmän rösträtt. Däremot fanns en stor opinion och därför hölls en folkriksdag under högtidliga former, säger Annika Hjelmkvist.

Bakom klimatriksdagen står bland annat fältbiologerna, Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Arbetets museum och sju folkhögskolor i Östergötland har också engagerat sig i klimatfrågan.

Varför Norrköping?

Där är så fint! Industrilandskapet är fantastiskt och det är lätt att ta sig till Norrköping. Dessutom finns SMHI, som svarar för klimatforskningen, och klimatsmarta spårvagnar i Norrköping, säger linköpingsbon Annika Hjelmqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!