Muddringen i Valdemarsviken stoppad av länsstyrelsen

Landets största miljöprojekt, med en budget på över 300 miljoner kronor, har stoppats av länsstyrelsen med omedelbar verkan.

29 augusti 2013 15:10

Anledningen är att muddringsarbetet inte uppfyller de krav som finns i miljöplanen.

Vad det konkret handlar om att är att muddringen grumlar upp kromhaltiga föroreningar i sådan omfattning att det överskrider både larm- och stoppvärdena. På en rad platser i viken har det mätts upp kraftigt förhöjda värden, som har varit aktuella i minst fem veckor. Åtminstone enligt de kontrollrapporter, som NT har tagit del av.

Överskridandet kom dock länsstyrelsens tillsynsenhet till kännedom först i veckan. Några kontrollrapporter har Valdemarsviks kommun inte skickat in.

Nu uppger naturvårdsenheten att det kan bli aktuellt att anmäla kommunen till miljöåklagare.

Läs mer i fredagens NT/E-tidningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!