15-åring dömd för våldtäkt av barn

Tingsrätten dömde 15-åringen för sexuellt utnyttjande av barn. Men nu har hovrätten ändrat rubriceringen till våldtäkt mot barn och skärpt straffet.

6 augusti 2013 07:33

I mars i år hade 15-åringen från Linköping sexuellt umgänge med en flicka som ännu inte fyllt 13 år. Enligt tingsrätten var gärningen att betrakta som mindre allvarlig då det inte förekom något tvång. Rätten framhöll även att åldersskillnaden mellan pojken och flickan var förhållandevis liten. Pojken dömdes till ungdomstjänst i 60 timmar.

Åklagaren valde att överklaga domen och menade att 15-åringen borde dömas för våldtäkt mot barn. Hovrätten delar åklagarens uppfattning och noterar i domen bland annat att pojken och flickan inte hade känt varandra särskilt länge. Hovrätten valde att skärpa straffet till ungdomstjänst i 130 timmar. Hovrätten var dock inte enig. Två av de fem domarna ansåg att tingsrätten gjort en riktig bedömning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!