Lång väntan på ambulans

Kvinnans tillstånd bedömdes som akut av SOS-operatören. Men 45 minuter senare hade ännu inte någon ambulans skickats.

23 maj 2013 15:28

I samtalet med SOS-operatören bedömdes kvinnans tillstånd som akut, men inte livshotande. Enligt pritoriteringsnivån ska patienten då ha fått en ambulans inom 30 minuter.

Efter 45 minuter ringde en SOS-sjuksköterska upp kvinnan för att informera om att det var brist på ambulanser och att det kunde dröja ytterligare. När sjuksköterskan inte fick något svar på två försök ringde hon akutmottagningen och fick då besked att patienten hade kommit dit med hjälp av sin särbo.

Hög arbetsbelastning

Socialstyrelsen har med anledning av händelsen genomfört en verksamhetstillsyn på SOS Alarm i Norrköping, som i sin tur gjort en intern utredning och vidtagit åtgärder.

Hög arbetsbelastning och brist på ambulanser är två av de faktorer som identifierats som bakomliggande orsaker till händelsen. Bland orsakerna nämns också en något oklar symptombild och en nyanställd operatör som sannolikt missuppfattade allvarlighetsgraden i kvinnans symtom.

Tillräckliga åtgärder

Under hösten 2012 och våren 2013 har SOS-operatörer i Norrköping fått genomgå en kompletterande vårdutbildning. SOS Alarm har även gjort förändringar i arbetsdokument när det gäller bedömningar och på alla SOS-centraler finns numer en ansvarig som har till uppgift att göra återsamtal till patienter inom 30 minuter om inte ambulans är på väg, i syfte att göra en ny bedömning av sjukdomstillståndet och vid behov ge ambulansresan en högre prioritet.

Socialstyrelsen anser att åtgärderna är tillräckliga och avslutar ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanette Söderwall