SR snedvrider konkurrensen

Är det okej att Sveriges Radio använder avgiften för radio- och tv-licensen till att skapa en nyhetstidning på nätet?

5 april 2013 11:37

Nej, tycker mediehusens branchorganisationTidningsutgivarna som reagerat kraftfullt mot Sveriges Radios ambitioner och kräver att regeringen stoppar satsningen. Ja, hävdar Sveriges Radios ledning och anklagar Tidningsutgivarna för att vilja begränsa radions möjligheter att utvecklas.

Det här kanske inte hade blivit mer än en storm i ett vattenglas om inte Sveriges Radio, SR också gått ut och berättat om syftet med satsningen. Målet för SR är att bli den självklara nyhetsförmedlaren på webben. Den nya sajten ska bli ett slagkraftigt alternativ till dagstidningarnas nättidningar. SR-ledningen går så långt att den säger att målet är att bli ett alternativ till aftonbladet.se – Sveriges största tidning på nätet. Men vänta nu. Stopp! Betalar vi inte tv- och radiolicens för att värna mångfalden i tv och radio? För att trygga en bredare journalistik i etermedierna. Det är väl det som är grundtanken med public service. Inte att Sveriges radio ska starta tidningar på webben.

Idag produceras mycket av originaljournalistiken i tidningshusen runt om i Sverige. Nyheter som oftal återges av Sveriges Radios olika lokalradiostationer. Den nya webbsatsningen innebär inget undantag. Den bygger också på att återge vad tidningshusen producerat men förmodligen i större utsträckning än tidigare då redaktionen bakom den nya nättidningen kommer att vara bemannad i princip dygnet runt året om.

Konkurrens är alltid bra men då får det gärna vara på lika villkor. Det är inte SR:s webbsatsning. Dagspressen genomgår just nu en stor strukturomvandling där mycket fokus läggs på nya digitala medier. Samtidigt brottas många mediehus med hur en betalningsmodell ska se ut för nätnyheterna. De privata mediehusen är helt beroende av reklamintäkter och den rådande konjunkturen är avgörande för om det blir något på sista raden eller inte. SR spelar på en helt annan planhalva med en relativt jämn intäktsström på flera miljarder kronor varje år. Pengar som fylls på i samma mängd oavsett om övriga samhället kämpar mot en lågkonjunktur. I detta skede väljer alltså Sveriges Radio att lägga ännu mera resurser på att konkurrera med dagspressens digitala medier. Det snedvrider inte bara konkurrensen. Det riskerar också att på sikt utplåna möjligheten för de mindre tidningarnas mediehus att publicera sig digitalt. Tänk om Transportstyrelsen helt plötsligt valde att starta en med skattepengar subventionerad körskola i syfte att konkurrera med alla privata körskolor. Vad är skillnaden mellan körskoleexemplet och SR:s satsning?

Ingen alls.

Trevlig helg!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Nilsson