Skolinspektionen stänger Jasminskolan

Skolinspektionen beslutade idag att återkalla godkännandet för friskolan Jasminskolan i Norrköping.

19 mars 2013 11:07

Orsaken till beslutet är att allvarliga missförhållanden vid skolan har uppmärksammats. Bland annat har skolan inte gett elever, som haft behov av det, särskilt stöd. Skolan har också haft allvarliga brister i bland annat bedömning och betygssättning, trygghet och studiero för eleverna.

 

Enligt skolinspektionen gör det att man nu gör bedömningen att skolan inte ger eleverna den utbildning och trygghet de har rätt till.

 

Skolinspektionen skriver också i sitt pressmeddelande att de har kritiserat skolan men att skolan ändå inte åtgärdat bristerna och att man därmed mister rätten att driva skola med omedelbar verkan.

– Alla elever har rätt till god utbildning i en trygg miljö. Särskilt stöd är en viktig del av skolan för elever som behöver det. När en skola inte lyckas rätta till så allvarliga brister som Skolinspektionen nu påpekar trots lång tid återkallar vi godkännandet, säger Agneta Sandén i ett pressmeddelande. 

 

Eleverna på Jasminskolan kommer framförallt från Norrköping och Linköping. Nu får elevernas hemkommuner ansvaret för att se till att alla elever får en plats i en annan skola så snart som möjligt.

– Vi uppmanar elever och föräldrar att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad, säger Agneta Sandén, avdelningschef, Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

 

I och med skolinspektionens beslut kommer skolan att stängas med omedelbar verkan.

Skolans huvudman,"Sommarens ekonomiska förening" har möjlighet att överklaga beslut, men beslutet gäller tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

 

För att ta hand om eleverna som går på Jasminskolan öppnar Norrköpings kommun en tillfällig skola.

Skolkommunalrådet Olle Johansson (S) tycker det är sorgligt att det finns en skola i Norrköping som är så dålig att Skolinspektionen stänger den.

– Men det är bra att Skolinspektionen har tagit beslutet, säger han.

I Jasminskolan finns ungefär 100 barn. För dem av barnen som är folkbokförda i Norrköping har kommunen nu ett ansvar att ordna skolplats.

Redan när indikationerna om att Skolinspektionen kunde komma att stänga skolan kom för någon vecka sedan startades arbetet på utbildningskontoret.

Lösningen i första skedet blir en tillfällig skola som kommunen startar i morgon, onsdag.

Ett föräldramöte kommer att hållas i kväll.

<p>Jasminskolan</p>

Jasminskolan ligger i Norrköping och har cirka 100 elever i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-9.
Källa: Skolinspektionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Olauson/Gun Stenehall