Hedrade minnet av Förintelsens offer

27 januari 1945 befriades fångarna på förintelselägret Auschwitz och det datumet är nu en minnesdag för offren. I Norrköping genomfördes flera arrangemang med fokus på människovärde och demokrati.

27 januari 2013 16:27

- Vi måste börja prata med varandra och förstå varandra för de vi är, sade Jirina Klevskogh (M) som höll tal på tyska torget.

Innan en tyst minut hölls för offren, tryckte hon på vikten av att människor också i dag behöver hålla vakt om mänskliga rättigheter. Stycket "Schindlers list" framfördes sedan i rådhusklockorna.

Dog efter befrielsen

Mosaiska föreningen höll öppet hus i Synagogan under dagen och fylldes med intresserade. Stadsmuseet guidade en tur, hur invandrare genom tiderna har lämnat spår, bland annat till Matteusskolan dit många av de som befriades från koncentrationslägret Bergen-Belsen flyttades våren 1945.

- De som kom hit, främst polska kvinnor, var mycket sjuka när de kom till Norrköping, i bland annat tyfus och dysenteri, sade Annette Kindahl, intendent på stadsmuseet.

48 personer var så illa medtagna att de dog här i Norrköping strax därefter.

Officiell dag

Sedan 1999 är 27 januari officiell minnesdag för Förintelsens offer, och det är en dag för manifestation för avståndstagande från intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet.

Det är sammanlagt 18 olika organisationer som tillsammans arrangerar minnesdagen i Norrköping. Programmet gav, förutom en historisk tillbakablick till fyrtiotalet, även samtida skildringar. På tyska torget hedrades människorättsaktivister som riskerat fängelse, tortyr och död i sin kamp om mänskliga rättigheter, i form av bildspelet "mod utan gränser".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Edström