Ektorpselev har inte gått i skolan på ett år

En elev i Norrköping var under hela 2012 inte alls i skolan. Nu kritiseras både kommunen och skolan för att ha brustit i ansvar.

25 januari 2013 14:55

En elev på Ektorpsskolan har sedan 2009 haft omfattande frånvaro i skolan.

Under 2012 eskalerade frånvaron och eleven gick inte i skolan över huvud taget under hela året.

Norrköpings kommun och Ektorpsskolan har erbjudit eleven stöd på flera sätt, bland annat har eleven erbjudits enskild undervisning tre gånger i veckan och praktik två dagar i veckan.

Kontinuerlig kontakt
Skolan uppger att de har haft kontinuerlig kontakt med eleven och dess vårdnadshavare, men det har alltså inte lett till någon närvaro i skolan.

Elevens vårdnadshavare har i stället önskat att eleven ska få distansundervisning och kommunen håller just nu på med en undersökning om det.

Kommunen har skyldighet enligt skollagen att elever i grundskolan fullgör sin skolgång, men Skolinspektionen anser att både kommunen och Ektorpsskolan har brustit i sitt utredningsansvar.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på att eleven haft så mycket frånvaro de senaste åren och att kommunens åtgärder inte har gjort att eleven gått tillbaka till skolan.

Dokumentation saknas
Dessutom saknas det dokumentation som styrker kommunens kontakt med eleven och vårdnadshavaren.

Skolinspektionen har därför beslutat att Norrköpings kommun måste arbeta aktivt för att tillgodose elevens rätt till utbildning.

Men vårdnadshavaren har också ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt, något som Skolinspektionen belyser i sitt beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Säberg