Miljöprojekt Valdemarsviken kan bli ännu dyrare

Uppdagade föroreningar på Sahlinsområdet intill Valdemarsviken beräknas innebära en betydande merkostnad för Valdemarsvikenprojektet. Kostnaden ryms inte inom projektets mångmiljonbudget.

3 januari 2013 07:15

Prover tagna på Sahlinsområdet visar nu att det på begränsade platser, så kallade "hot spots" finns rester av krom, olja samt även extremt höga arsenikhalter. Föroreningarna är troligen rester av läderfabrikens verksamhet.

- På vissa platser inom området rör det sig om max en tioliters hink med förorenad jordmassa. Men vi har nu valt att schakta ur ett större område för att vara på den säkra sidan, uppger Hans Noack, biträdande beställarombud i miljöprojekt Valdemarsviken.

Hur påverkar detta projektets budget, som i dag ligger på 308 miljoner kronor?

- I nuläget vi inte exakt hur mycket det här kommer att kosta, och därför vill jag inte gissa. Men det rör sig om en betydande merkostnad som inte ryms inom budgeten. Därför kan vi behöva be Naturvårdsverket om ytterligare medel, säger Hans Noack.

Läs mer i torsdagens NT.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!