Föräldrar tar strid för klimatet

På bara en vecka har nästan 6 000 oroliga föräldrar gått ut i klimatstrid på nätet för sina barn.

19 december 2012 14:54

Det misslyckade klimatmötet i Doha blev startskottet.

- Jag känner frustration över att det jag själv kan göra inte räcker till för att undvika de stora klimatproblem som vi håller på att skapa för våra barn, säger Rickard Sjöberg i Söderköping, pappa till Hanna fyra år och Ida två år.

Han tillhör inte initiativtagarna till Föräldravrålet, men han har redan engagerat sig i en av arbetsgrupperna.

- Vi säger inte att vi har lösningarna, men vi vill att politikerna ska lyssna till experterna och vända utvecklingen.

Föräldravrålet har en egen hemsida och en Facebook-grupp. Målet är att skapa en så stark opinion att politikerna ska känna att de har mandat att agera.

Inga resultat
Trots att Världsbanken kom nyligen med en rapport som slog fast att det finns en 40-procentig risk för en temperaturhöjning med fyra grader fram till år 2100, lyckades inte världens samlade klimatpolitiker nå några resultat på den senaste klimatkonferensen. Världsbankens experter bedömer dessutom risken för att den fyragradiga temperaturökningen kan komma inom 50 år som 10-procentig.

- Det kan kanske upplevas som en liten risk, men så länge det är en risk, så måste vi ta den på allvar, säger Rickard Sjöberg.

Han är påtagligt försiktig med det han säger. Han vill driva en opinion för att vi som lever nu inte ska fördärva jorden för nästa generation, men han vill inte skrämma bort människor med alltför tvärsäkra uttalanden och lösningar. Och han vill inte skapa någon panikstämning.

Engagemang
- Det tjänar ingenting till. I stället måste vi skapa ett engagemang som kan leda till konkreta handlingsplaner.

- Någonstans måste man försöka tänka positivt.

Döttrarna Hanna och Ida har förändrat Rickards liv. Han har varit aktiv i miljöfrågor förut, men med barnen har han omvärderat sitt liv och den värld han delar med dem. Relationer och politik har fått nya innebörder.

- Vi står kanske inför naturkatastrofer som kan få konsekvenser som ingen kan hantera, säger Rickard Sjöberg. Antingen kan vi då välja att sticka huvudet i sanden, eller försöka nå fram till förändringar.

- De som förnekar klimatproblemet är högljudda men de är nog inte så många. De flesta har antagligen inte tagit ställning, men ändå insett att det finns ett hot mot vår planet.

Föräldravrålet har slagit igenom med buller och bång och allt har gått så fort att man inte hunnit diskutera nästa steg ännu.

- Det viktigaste är att visa politikerna att vi är många. Men sedan är det kanske dags att göra ett upprop till regeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Janne Stenström