Stora föroreningar hittade i Lindö

Marken vid Lindö strand har visat sig vara starkt förorenad med bland annat giftiga metaller som bly, kadmium, kvicksilver och arsenik.

11 december 2012 09:52

Utfyllnadsmassor har forslats dit över åren utan tanke på föroreningshalterna. Innan kommunens utbyggnadsplaner för hamnområdet kan bli verklighet måste man göra något åt detta.

Att gräva upp och forsla bort all förorenad jord - lagret är mellan en och två meter - skulle bli dyrt, 21 miljoner kronor enligt beräkningarna.

Men det behövs inte, menar man. Orsaken är att området med framtida klimatförändringar helt eller tidvis riskerar att hamna under havsnivån.

För att kunna bygga hus på området krävs därför att man i stället forslar dit utfyllnadsmassor, som höjer marknivån med ett antal meter och vallar in området så risken för översvämningar minimeras.

- Troligen kommer det att bli en kombination av båda åtgärderna. I de känsligaste områdena tar vi bort den förorenade marken, medan det räcker med att vi täcker över med nya rena massor på andra områden, säger stadsbyggnadskontorets Jonas Sivervik.

 

Läs mer i tisdagens NT.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!