Lena Ek: "Vi har enorma problem"

FN:s klimatmöte i Doha, Qatar, skulle egentligen avslutas på eftermiddagen i dag, men det fortsätter under kvällen och natten.

7 december 2012 11:00

Miljöminister Lena Ek (C) säger att det först och främst gäller att lösa gamla frågor innan övriga bitar går att få på plats.

Bland annat handlar det om nästa års pengar till klimatfonder och hur skadorna av klimat ska förebyggas och hanteras.

-Man går inte vidare med Kyotoprotokollet och den nya klimatregleringen förrän man fått ett bra resultat, säger Lena Ek.

Enligt miljöministern är motsättningarna stora.

-Vi har enorma problem. Framför allt med Ryssland, Ukraina och till viss del även med Polen. Även Kina är problematiskt som hela tiden sätter upp villkor för hur förhandlingarna inför Durbanprotokollet ska gå till, säger miljöminister Lena Ek (C) till TT.

Innan länderna kan börja diskutera framtidens klimatstrategier måste gamla förhandlingsspår samt Kyoto-protokollet vara på plats. Men inför mötets sista dag har deltagarna inte ens lyckats lösa dessa saker.

Trots det magra resultatet vill Lena Ek inte kalla mötet för ett misslyckande.

-Vi för diskussioner i en konstruktiv anda och vi börjar nu se en del färdigskrivna texter, men det går långsamt och alla är väldigt trötta.

TT: Du har fått kritik för att ha haft för låga ambitioner inför mötet, hur ser du på det?

-Det är en stor skillnad på diskussionen i Sverige och situationen här på mötet. Här har Sverige en väldig respekt och mycket goda relationer till bland andra ö-nationerna.

Stötestenen är framför allt de rika ländernas ekonomiska stöd till den fattiga delen av världen för att dessa länder ska kunna ha råd med att växla över till en mer hållbar energiförsörjning.

Utvecklingsländerna säger att de behöver minst 60 miljarder dollar, motsvarande närmare 400 miljarder kronor, fram till 2015, men vare sig USA eller Europa har velat presentera några konkreta löften.

-De politiska förhandlarna måste förstå att klimatet förhandlar inte. Detta handlar om människans överlevnad, säger Kumi Naidoo, chef för miljöorganisationen Greenpeace.

Ett annat problem som delegaterna måste lösa på klimatmötet är vad som ska hända med de 13 miljarder ton växthusgaser som olika länder fick tilldelade till sig som kvoter 1997, i samband med det första Kyoto-protokollet, men som aldrig har utnyttjats.

Polen och Ryssland använde aldrig sina kvoter fullt ut och vill nu spara dem för framtida bruk, något de flesta andra länder motsätter sig.

Klimatförhandlingarna går trögt. Men på fredagseftermiddagen ser ändå Svante Axelsson, generalsekreterare för naturskyddsföreningen, en liten ljusning.

-Jag har hört att det rör sig lite i olika frågor, inte minst när det gäller det andra Kyoto-avtalet, säger han på telefon från Doha till TT.

Enligt Axelsson ska det finnas ett kompromissförslag om EU:s syn på överskott av sina egna statliga utsläppsrätter.

-Det sägs att det finns ett kompromissförslag som det förhandlas om nu. Löser man upp en bit kan det leda till att andra frågor blir lösta.

Fakta: Kyotoprotokollet

Kyotoavtalet, som slöts 1997 och trädde i kraft 2005, innebär åtaganden endast för de industriländer som skrivit under protokollet: EU-länderna, Japan, Kanada och Ryssland.

Dessa länder åtog sig att minska sina utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser med fem procent till 2012, jämfört med 1990 års nivåer. Problemet är att avtalet bara reglerar cirka 15 procent av de globala utsläppen.

De största utsläppsländerna, Kina och USA, har aldrig bundit sig för några minskningar. Kina har sluppit åtaganden eftersom det räknas som ett u-land medan USA valt att stå utanför avtalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!