Svårt att få bort giftet i viken

En av Sveriges största miljösatsningar genomförs just nu i Östergötland. För 308 miljoner kronor ska Valdemarsviken saneras från stora mängder krom och kvicksilver.

13 november 2012 07:30

Lundbergs läderfabrik som fanns på orten i nästan 100 år skickade utan rening ut gifterna direkt i Fifallaån från fabriken och vidare ut i viken.

Enorma sedimentlager har bildats, som kan innehålla upp till 700 ton krom. De ska muddras bort och sedan läggas upp i en dalgång alldeles vid Grännäsviken.

Saneringen är kontroversiell. Inte bara lokalbefolkningen är skeptisk. Till och med miljödomstolen, som gett alla nödvändiga tillstånd, är skeptisk till metoden att lägga upp de starkt förorenade muddermassorna på land och hade hellre sett en annan lösning.

NT har granskat satsningen som genom sin enorma storlek gräver ett stort hål i Naturvårdsverkets krympande bidragspott för sanering av giftiga platser i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!