Miljögifter måste saneras på lekplats

Det är inte bara olja som förorenat marken vid lekplatsen i Oxelbergsparken. Här finns både bly, och zink i en sådan koncentration att jorden måste saneras, innan lekplatsen kan renoveras.

19 september 2012 09:26

Det visar en miljöteknisk undersökning som kommunen låtit genomföra. För några år sedan upptäcktes att en betongplatta med oljespill fanns dold under marken vid lekplatsen.

Det visade sig härröra från andra världskriget då Civilförsvarsförbundet använde tomten för att utbilda Norrköpingsborna i brand- och räddningstjänst. När verksamheten upphörde lämnades plattan kvar med en oljeförorening under sig. Och med tiden lades ny jord ovanpå och kunskapen om plattan försvann.

Eftersom barnen numera spelar boll på gräsplanen och leker på lekplatsen vill man veta hur utbredd föroreningen är och om det också finns andra giftiga ämnen i marken. Speciellt som man står i begrepp att rusta upp lekplatsen.

Hittade mer än olja
59 olika jordprover togs i somras och har nu analyserats. Oljeföroreningen som man upptäckte redan från början måste definitivt grävas bort innan lekplatsen renoveras. Men man har också hittat både bly, zink och alifater i en sådan koncentration att det visserligen inte bedöms som direkt hälsovådligt, men tillräckligt mycket för att man inte vill att barnen ska exponeras för det.

Renoverar lekplatsen

Innan kommunen börjar med upprustningen av lekplatsen måste åtgärder vidtas så att barnen inte ska behöva utsättas för föroreningen. I klartext innebär det att man antingen måste gräva ur marken eller täcka över den och sedan lägger på ny giftfri jord.

Kommunen fortsätter planerna på att renovera lekplatsen. Det kommer att ske i samråd med de boende i området:

- Men först måste vi ta reda på vad vi ska göra med föroreningen. Oljan är inga problem. Den är synlig och kan grävas bort. Men vi måste samråda med byggnads- och miljöskyddsnämnden vilken metod vi ska använda för att få bort de övriga föroreningarna, säger Marie Edling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!