112-larm avbröts - patienten avled

Ambulanspersonalen ville komma hem och tog under pågående prio 1-larm vägen förbi stationen för att bli avbytt. Patienten avled.

15 september 2012 10:21

- Det var den 5 juni i år, berättar chefläkare Christer Andersson vid Universitetssjukhuset som har skickat en lex Maria-anmälan om händelsen till Socialstyrelsen.

Enligt anmälan fick personalen larmet, som alltså var av allvarligaste slag, när de var på E 4 norr om Linköping på väg tillbaka till sin hemstation några minuter efter att deras ordinarie tjänstgöringstid egentligen var över.

- Det här är emot riktlinjerna. Man avbryter inte ett prio 1-larm, säger Christer Andersson.

Men när ambulansens GPS-navigator visade en väg som passerade ambulansstationen, trots att den enligt anmälan troligtvis inte var den snabbaste möjliga rutten, gjorde personalen ett snabbt överslag och ringde till sina kolleger.

Snabbt byte
- Kollegerna stod redo för ett snabbt byte om jag har förstått det rätt, säger Christer Andersson.

I efterhand uppskattar ambulanspersonalen att bytet förlängde utryckningstiden med mellan 50 och 90 sekunder. Att patienten som väntade fick hjärtstillestånd och, trots återupplivningsförsök, inte kunde räddas hade de däremot inte räknat med.

En intern utredning har gjorts, vilken också har skickats till Socialstyrelsen.

- Den rättsmedicinska undersökningen av den avlidne patienten är inte klar ännu, så den kommer vi att komplettera anmälan med i efterhand, förklarar Christer Andersson.

NT har utan framgång sökt medicinskt ansvarig läkare på Falck Ambulans i Linköping.

Ambulansens prioritering

Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Med siren och blåljus.

Prio 2 Akut men ej livshotande symptom. Hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Utan siren och blåljus.

Prio 3 Övriga ambulansuppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och viss väntan inte bedöms påverka patients tillstånd.

Prio 4 sjuktransport/sjukresor från hämtplats till destination där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk utbildat personal under transporten.

Källa: SOS Alarm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!