Konstgräs fullt av miljögifter

Svarta gummikorn innanför fotbollskläderna är en företeelse som forskare behöver titta närmare på. Enligt Kemikalieinspektionen bör inte konstgräsplaner som innehåller gummi från återvunna bildäck anläggas i fortsättningen.

29 augusti 2012 07:21

Nya konstgräsplaner rullas i snabb takt ut i landets kommuner. Längre fotbollssäsong, mer träningstider och billigare underhåll välkomnas av såväl fotbollsförbundet, SvFF, som av kommuner och klubbar. Kemikalieinspektionens varningar om att gummigranulaten från återvunna bildäck innehåller särskilt miljöfarliga ämnen som bly, ftalater och zink verkar ingen riktigt bry sig om.

- Det är inte okej i längden att okontrollerat sprida ämnen som har särskilt farliga egenskaper för miljö och hälsa. Man behöver få ta sitt ansvar där, som bransch, säger Christina Rudin Snöbohm som för sex år sedan var med och publicerade Kemikalieinspektionens: Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv - en lägesrapport.

Kemikalieinspektionens rapport är endast rådgivande. Å andra sidan säger miljöbalken att det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt alltid ska väljas med tanke på kommande generationer.

I samband med rapporten träffades Kemikalieinspektionen och Svenska Fotbollsförbundet, SvFF, för att diskutera konstgräs ur miljösynpunkt. Förbundet har fortfarande länken till Kemikalieinspektionens rapport på sin hemsida. Men när SvFF (året efter rapportens varningar) kom ut med ett eget policydokument för "Konstgräsfrågan" nämndes inte miljön med en enda rad.

På hemsidan skriver SvFF att man ställer sig bakom Kemikalieinspektionen och att den som upphandlar bör ställa krav på kemikalieinnehållet. Samtidigt poängterar fotbollsförbundet att "hälso- och miljöriskerna i dagsläget bedöms som små", att det inte finns något förbud mot konstgräsplaner med återanvända bildäck och att företagen ansvarar för att konstgräsen är säkra för människor och miljö.

Pa fotbollsförbundets lista över rekommenderade konstgräs nämns ett 30-tal av typen med återvunna bildäck.

Professorn och överläkaren Per Gustavsson som är verksamhetschef vid Karolinska institutets Centrum för arbets- och miljömedicin, tycker att hälsoaspekten är vore intressant att undersöka.

- Jag skulle vilja sätta upp det här på listan över intressanta projekt, men jag kan inte lova att det blir av - i någon ände ska ju någon betala, säger han.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!