Snart är alla hus fria från farligt PCB

Det var trögt i portgången men nu har man kommit igång på allvar. Om två år ska alla hus byggda mellan 1956 och 1973 ha sanerats på miljögiftet PCB, som använts i fogmassan kring fönster och dörrar och i så kallade elementhus.

20 augusti 2012 07:26

Medlet förbjöds redan 1972, men massor av hus runt om i Sverige hann byggas under det så kallade miljonprogrammet, innan någon visste hur hälsovådligt PCB är för människor och djur. När myndigheterna insåg vidden beslutades att lagvägen dra igång ett stort saneringsprogram. Ägarna till hyresfastigheter har fram till juni 2014 och ägarna till industrilokaler fick till 2016 på sig att se till att allt PCB försvinner ur husen. Däremot omfattas inte radhus och villor trots att hus byggda under samma period kan innehålla PCB. Det är upp till den enskilde husägaren att undersöka.

Hittats hos HSB
I Norrköping har man hittat PCB både i kommunens fastigheter, hos Hyresbostäder, HSB och Riksbyggen. Bland de privata fastighetsägarna är problemen mindre. Ståhls och Lundbergs har till exempel inga hus som måste saneras. HSB är helt klar med saneringen liksom det privata bolaget Graflunds i Hageby. På Hyresbostäder har man klarat av större delen av beståndet men inte allt. Det var också där den avgjort största mängden hus med PCB fanns. Inte alla bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen är färdiga. Bland annat återstår Gården vid Eneby. Inte heller kommunen är helt klar. Saneringen sker under överinseende av kommunernas miljökontor. I Norrköping är det miljöinspektörer Per Larsson och Karin Dahlström som håller i trådarna:

- De riktigt stora bestånden är i princip klara. Men det finns fortfarande fastighetsägare som inte riktigt kommit igång och som tycker att de har gott om tid. Men så är det inte. Saneringsföretagen är inte så många och man måste ha en viss framförhållning. Hittills har vi inte manat på dem men har just beslutat att gå ut med en påminnelse efter nyår till dem som ännu inte kommit igång, säger han.

 

Läs mer i måndagens NT.

<p>Vad gäller saken?</p>

PCB: En kemisk förkortning av polyklorerade bifenyler)

PCB kan läcka ut från befintliga fogar och förorena intilliggande byggnadsdelar samt spridas till omgivande mark och luft.

När PCB väl kommit ut i miljön, tas det väldigt lätt upp av levande organismer och kan så småningom hamna i djur som människan äter.

Giftämnet sprids både genom att det läcker ut från fogmassor i våra byggnader och genom att PCB som sedan tidigare finns i miljön flyttar sig med vind och vatten. Man har gjort en bedömning att det varje år faller ner cirka två ton PCB över hela landet.

PCB påverkar vår fortplantningsförmåga, immunförsvaret, barns inlärningsförmåga med mera. PCB finns överallt i miljön. Vår föda innehåller också PCB.

Ämnet är fettlösligt och lagras därför i fettvävnad hos djur och människor. Det ackumuleras i näringskedjan. Ju högre upp i näringskedjan man kommer desto högre halt PCB finner man. I Sverige får vi i oss PCB främst via fet fisk från Östersjön.

PCB-mängden i fogmassorna beräknades till 200 ton för hela Sverige. Detta var innan saneringen påbörjades. Nu efteråt vittnar många fastighetsägare om att det varit betydligt mer av miljögiftet
i fogarna än man tidigare har trott.

Källa: sanerapcb.nu

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!