Oljeläckage vid Siemens

Siemens håller just nu på att bygga en ny sprinkleranläggning och vid grävningsarbetet har det påträffats en liten oljeförorening.
 - Det är inte konstigt att finna föroreningar på en industriverksamhet, säger Thomas Lindvall, Miljöskyddsenheten, på länsstyrelsen.

14 augusti 2012 10:12

Under schaktningsarbetet med att gräva cirka två meter djupa ledningsgravar, hittades vattensamlingar med en tunn oljehinna.

Schakta bort
Vid nästa grävtag hittades fyllnadsmassa med oljehinna. Vid kontakt med länsstyrelsen i Linköping uppmanades företaget att schakta bort massan från området.

- Det finns en skyldighet att anmäla om man påträffar föroreningar i marken och det är precis det som Siemens har gjort, säger Thomas Lindvall, byrådirektör på miljöskyddsenheten på länsstyrelsen.

Vanligt på industrier
I det här fallet rör det sig om en liten oljeförorening som fanns i schaktmassan.

- De upptäckte att vattnet innehöll olja och anmälde, precis som man ska göra. Det är inte konstigt att finna föroreningar, på en plats där det funnits industriverksamhet så pass långt tillbaka i tiden. Sätter man igång med byggnadsåtgärder på en sådan plats hittar man ofta sådant, säger han.

Uppskattningsvis sju-åtta kvadratmeter fyllningsmassa schaktades bort till företaget RGS 90, som tar hand om förorenad mark och avfall. Vattnet pumpades med en oljeavskiljare tills oljan var borta.

- Att Siemens anmälde händelsen till länsstyrelsen, är ett gott tecken. Det visar att företaget tar hand om marken på ett förträffligt sätt, säger Thomas Lindvall.

En trolig orsak till fyllnadsmassorna är att det blivit ett oljeläckage på platsen, längre tillbaka
i tiden och att man då fyllde igen med massan
efter att ha rensat bort oljan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!