"Min hobby blir olaglig med deras förslag"

Det bubblar av oro ilska och frågor bland veteranbilssamlare runt om i landet. En rapport från Naturvårdsverket med förslag på lagändringar kan komma att hota deras älskade bilar.

26 juli 2012 10:25

På uppdrag från regeringen har Naturvårdsverket fått i uppgift att utreda hur uttjänta bilar och bildelar tas om hand och komma med förslag på åtgärder. Bland deras förslag på lagändringar står bland annat att det bara är auktoriserade bilskrotare som får montera ner bilar. Bara på Facebook har gruppen "Stoppa skrotbilsberedningens förslag genast" fått över 14 000 medlemmar*. På nätet sprids protestlistor och sidor som startats i syfte att opponera sig emot Naturvårdsverkets rapport.

Historiskt fordon försvinner

En av de som protesterar mot Naturvårdsverkets förslag är veteranbilssamlaren Anders Axelsson. Han har mekat med bilar sedan han var 16 år och har i dag hemma vid Lida Gård hela tomten full av gamla Volvobilar.

- De är mitt liv och min hobby, säger han och är rädd för att Naturvårdsverkets förslag blir verklighet redan i höst.

- Det skulle vara katastrof. Hela min hobby blir olaglig med deras förslag.

Hur tolkar du Naturvårdsverkets förslag på lagändringar?

- Jag tolkar det som att ifall jag skulle krocka med min bil så får jag inte plocka i sär någon av mina bilar hemma och laga den själv. Den bilen skulle i stället konfiskeras och bli skrot. Ett historiskt fordon skulle försvinna.

Rädda för konsekvenserna

Även om Naturvårdsverket nämner i sin utredning att vissa undantag för veteranbilssamlare kan göras i en eventuell lagändring, är både Anders Axelsson och Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) rädda för att Naturvårdsverkets rapport ska få allvarliga konsekvenser.

- I rapporten finns inga ordentliga konsekvensutredningar eller vettiga problembeskrivningar, säger Peter Edqvist och menar att Naturvårdsverket också är slarviga med att specificera hur ett undantag för fordonssamlare skulle kunna se ut i lagen.

- Därför är vi oroliga för att riksdagen vid en eventuell lagändring ska komma att glömma bort de historiska fordonen.

Otydliga

På Naturvårdsverket har man tagit emot många reaktioner på rapporten. Men att deras förslag skulle komma att påverka veteranbilssamlare menar man aldrig varit deras avsikt.

- Vi har påpekat att man måste vara uppmärksam ifall man skärper dessa lagar så att deras mekande inte kommer att klassas som olagligt. De som mekar och samlar på veteranbilar är ju ingen större miljöfara, utan de vi har velat komma åt är de oseriösa hanterarna av skrotbilar. Det är både sådant som är olagligt i dag och som ligger i gråzonen, säger Hans Wrådhe, chef för Naturvårdsverkets sektion för avfall.

Det verkar ändå som att många har missuppfattat er. Har ni varit otydliga i er rapport?

- Ja, vi har ju uppenbarligen varit otydliga eftersom den här debatten har flammat upp.

I dag ligger Naturverkets rapport med remissyttranden på regeringskansliets bord för behandling. Vad den kan komma att resultera i och när är ännu oklart.

Fotnot: Gruppen "Stoppa skrotbilsberedningens förslag genast" på Facebook hade 14 420 medlemmar, 26 juli klockan 10:22.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Isabel Diaz Sjöholm