Smartphones ger trögt 3G-nät

Upplever du att uppkopplingen är långsam i din telefon eller i det trådlösa bredbandet? Det beror på att allt fler skaffar smartphones och surfplattor.

22 maj 2012 09:10

– Datatrafiken från smartphones i vårt nät har ökat med 50 procent de senaste åren. 3G-nätet används både till samtal och surfning så belastningen har blivit mycket större. Kapaciteten räcker i vissa lägen inte till och det gör att nätet ibland blir trögt, säger Hans G Larsson informationsansvarig på Telia.
Masterna räcker inte
Användandet av internet via mobiltelefoner och introduktionen av surfplattor har satt sina spår. Även om antalet 3G-master blivit fler det senaste decenniet klarar de inte alltid av det ökade behovet av snabb information.
Hastigheten är inte bara beroende av antalet användare. Det handlar också om operatörens nät.
– Vissa konkurrenter delar ett gemensamt nät och det påverkar hastigheten. Vi har egen licens och behöver inte dela nät med någon annan operatör. Vi har inte haft några större problem med trögt nät. Men naturligtvis är vi inte helt felfria, säger Erik Hörnfeldt, informationsansvarig på 3.
Oavsett om operatören har sitt eget 3G-nät eller inte håller samtliga med om att konsumtionsmönstret har ändrats. Kunderna använder mobiler och surfplattor till att spela mer dataspel, titta mer på film och tv och ladda ner fler appar.
Bygga ut näten
– Masterna till näten påverkas av högre belastning. Det gör att täckningsområdet kan minska. Det finns inget som tyder på att användandet av smartphones eller surfplattor kommer att minska, och det enda sättet att klara av det ökade behovet av datatrafik är att bygga ut näten, säger Hans G Larsson.
Vad gör ni för att lösa problemen med tröga 3G-nät?
– Vi håller på att bygga ut med fler master. Det sker där det är flest kunder, vilket innebär större städer, orter med universitet och högskola, men även vid större semesterområden. Parallellt pågår även en utbyggnad av nästa generations nät, 4G. Det är mer anpassat att hantera stora mängder datatrafik, säger Hans G Larsson.
– Vi har ganska nybyggda nät som är anpassade till stora volymer av datatrafik. Jag har svårt att säga när eller hur mycket vi kommer att bygga ut vårt nät, säger Erik Hörnfeldt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!