Tippområde saneras för miljoner

För mellan 10 och 20 miljoner kronor kommer ett stort område på Yaras industrimark i Norrköping saneras från giftiga ämnen som arsenik, kadmium, bly och kvicksilver.

18 april 2012 07:23

Arbetet har precis börjat och kommer att pågå till midsommar. Området som ska saneras är lika stort som tre-fyra fotbollsplaner och har fram till nu varit träd- och gräsbevuxet.

Totalt räknar man med att 45 000 ton jordmassor kommer att grävas upp och forslas bort. Det mesta kommer antagligen att innehålla mindre mängder föroreningar men företaget räknar med att en del av det är så förorenat att det kommer att betraktas som farligt avfall. Det innebär att det måste transporteras till Norge för destruktion.

- Trots omfattande provtagningar vet vi ju inte i detalj var de riktigt allvarliga föroreningar finns. Vi måste ta prover kontinuerligt efterhand som massorna grävs upp, säger Mats Karlsson, projektledare för saneringen.

Redan 1947 startade fabriken på Ståthögaområdet. Då hette den Förenade superfosfat och tillverkade fosfatgödsel till jordbruket. Tillverkningen upphörde 1977. För att framställa fosfor ur råfosfat behövs svavelsyra, som också tillverkades på plats till en början. När svavelsyra framställs får man kisaska som en biprodukt och den är boven i dramat. Den innehåller alla giftiga metaller. När den gamla fabriksbyggnaden revs i början på 70-talet lades de starkt förorenade rivningsmassorna men också ren kisaska på oanvända ytor inom området.

Idag paketeras bara, och distribueras, mineralgödsel.

På Norrköpings kommun får Yara beröm.

- De har agerat föredömligt och själva drivit frågan om att sanera utan att ha ett krav på sig att göra det, säger Nina Eskilson, miljöinspektör på kommunen och den som hållit kontakten med företaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!