91-åring nekas att bo ihop med sin fru

En 91-årig man som tidigare blivit lovad att få flytta till ett särskilt boende där hans fru bor, kan nu mista sin plats eftersom Norrköpings kommun har överklagat beslutet. "Hög ålder, saknad efter hustru samt ensamhet" är inget giltigt skäl säger kommunen. 

2 april 2012 20:50

Mannen ansökte om att bli flyttad till ett särskilt boende sedan hans fru flyttat till ett sådant. Som anledning uppgav han att hans stroke ger upphov till darrningar som gör att han har svårt att sköta sig själv. Ytterligare en anledning var att saknaden efter frun var så stark att han hade svårt att klara sig utan henne.

 

När Norrköpings kommun sa nej överklagade 91-åringen till Förvaltningsrätten som gav honom rätt. Mannen ansågs inte ha en skälig levnadsstandard genom att bo själv.

 

Men nu överklagar Norrköpings kommun det beslutet. "Hög ålder, saknad efter hustru samt ensamhet" är inget giltigt skäl till att få särskilt boende menar kommunen. Istället erbjuder kommunen 91-åringen hemtjänst och dagverksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!