Delta-X - ett framtida Vrinnevi?

Under tisdagen ska ett förslag på framtida Vrinnevi presenteras. Förlaget har tagits fram vid en arkitekttävling.

27 mars 2012 09:43

När den stora arkitekttävlingen Europan 11 avgjordes ställde Norrköping kommun upp med ett eget tävlingsobjekt – Norra Vrinnevi.

Kommunen ville att deltagarna i arkitekttävlingen skulle förbättra kopplingen mellan Vilbergen, Vrinnevisjukhuset och Vrinneviskogen.

Den bästa lösningen stod arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Backman bakom. Den kallas Delta-X.

I deras ritningar visar man hur relativt småskalig bebyggelse långsamt växer fram inom ett oregelbundet gatunät.

Det nya gatunätet som föreslås har delvis sitt ursprung i stigar och gångbanor som redan finns i området, andra har lagts till för att binda ihop olika delar.

Under tisdagen kommer de båda arkitekterna till Norrköping för att presentera sina visioner och besvara frågor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!