Bredband en bonus

Inte bara fjärrvärme och avlopp. Samtidigt som Eon grävt ner rör från Norrköping till Söderköping har Eddima Teknik AB passat på att upprätta en optofiberförbindelse mellan orterna för snabbare bredband.

20 mars 2012 10:15

Eddima är företaget som ensam äger och bygger bredbandsnätet Sörpnet
i Söderköping.

- Vi började bygga stadsnätet Sörpnet år 2005 och det utvecklas hela tiden, säger Börje Jonsson på Eddima Teknik AB

- Samarbetet med Eon är en lyckad satsning. Genom en förbindelse med Norrköpigs stadsnät får vi nu ett riktigt öppet bredbandsnät där vi kan erbjuda ett stort antal tjänster till våra kunder, som TV, bredband och telefoni.

- Det är ett viktigt komplement till Sörpnet, som också kan ge företag, myndigheter och banker en direktkoppling till befintliga anläggningar i Norrköping och övriga landet, säger Börje Jonsson vidare.

Eddima Teknik AB arbetar med själva vägarna, det vill säga kablarna som ska förmedla signalerna. Inte bara fram till husen utan också fastighetsdragning inomhus. Kunderna väljer sedan själva vilken tjänsteleverantör man vill ansluta sig till.

- Vi i Eddima Teknik har ju inga egna tjänster att skicka ut, utan hänvisar till våra tjänsteleverantörer säger Börje Jonsson.

Fiberoptiska nät är vad regeringen nu ser som framtidssatsning och som ska byggas ut i hela landet de närmaste åren. Det är ett system som anses vida överlägset allt det gamla.

Kopparledningarna klarar inte den snabba uppkoppling på 100 Mbit/s som i dag ses som ett måste. Även ADSL anses i dag förlegat.

- Det fungerar bara bra om man bor nära en basstation, annars är det ungefär som med en mobiltelefon, ju längre man är från masten desto sämre, säger Börje Jonsson.

Söderköpings kommun fick nyligen 17,7 miljoner i statliga pengar för utbyggnaden av bredband på landsbygden vilket senare kan kopplas samman med stadsnätet.

Sörpnet finns i alla delar av Söderköpings stadskärna samt Storängen, Alboga, Broby, Eriksvik, Kullborg, Husbybacke och Mariehov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!