Äldre man fick rätt

En man som haft stroke och ibland har minnesluckor nekades bistånd till ett särskilt boende av vård- och omsorgsnämnden i Norrköping. Mannen överklagade dock - och fick rätt.