Nu drar miljöprojekt Valdemarsviken igång

På onsdagen drog det praktiska arbetet i miljöprojekt Valdemarsviken igång på allvar. Tunga maskiner är nu på plats för att påbörja stabiliseringsarbeten på Grännäs.

14 mars 2012 11:18

Under onsdagen gjordes de första provborrningarna intill Valdemarsvikens strandlinje. De kommande veckorna kommer man att testa sig fram för att hitta den mest passande cementblandningen i de uppemot 28 500 så kallade kc-pelare som ska förstärka strandlinjen i Grännäsfjärden där de förorenade muddermassorna så småningom ska läggas upp.

Komplicerat jobb
- Det är inte det största arbetet vi har gjort på DEC NV. Men det är nog ett av de mest komplicerade på grund av den geotekniska situationen som är på platsen, förklarar den engelsktalande platschefen Jan Willems från Belgien.

Han har arbetat för DEC NV i närmare 17 år, på platser runt om i hela Europa. Detta är första gången han arbetar i Sverige. De kommande tre åren kommer han att ha sin arbetsplats
i Valdemarsvik.

- Jag gillar Sverige, och sättet man jobbar på här. Det är effektivt. Och en öppen kommunikation, det är inte alltid så i andra länder, säger Willems.

Säkerhetstänk
Innan NT tillåts beträda arbetsområdet på Grännäs får vi ta på hjälm, väst och särskilda stövlar. Jan Willems förklarar att företaget DEC NV inte tolererar osäkert beteende.

- Det är vår policy. Varje skada är ett misslyckande. Dessutom kostar olyckor pengar, och det är ju bara onödigt.

Just säkerhetstänket är något som har imponerat på Hans Noack på Valdemarsviks kommun. Från och med onsdagen kommer han att finnas på plats på Grännäs dagligen.

- Jag är så kallad dagkontrollant. Det innebär att jag för Valdemarsviks kommuns räkning kommer att kontrollera varje dag att arbetet görs så som är föreskrivet i kontraktet, säger Noack.

Marken är mjuk
Kranförare Erik Larsson satt vid spakarna när de första provborrningarna gjordes på onsdagen. Han beskriver det rådande markunderlaget som "rena vällingen". Med andra ord är det riktigt mjukt i marken.

- Våra geotekniker har noga gått igenom hur mycket vi måste förstärka för att kunna ha våra tunga maskiner på det mjuka underlaget, förklarar Lars Blomgren, byggledarrepresentant från företaget Hifab som anlitats av Valdemarsviks kommun.

Efter påsk beräknar man att alla tester ska vara klara, och då kommer man påbörja arbetet med att skapa de 28 500 kc-pelarna.

  Vad gäller saken?

I första delen av saneringsprojektet ska strandlinjen i Grännäsfjärden
i Valdemarsviken förstärkas med så kallade kc-pelare.

Det borras hål ned till fast mark, cirka 15-18 meter.

Pelarna ska vara 60 centimeter i omkrets och bestå av en speciell blandning av kalkcement.

Cementen är torr,
och blandas alltså inte
innan den förs ned i borrhålet.

Enligt beräkningarna kommer det att behövas drygt 28 000 pelare för att stärka marken.

På platsen ska så småningom 500 000 ton förorenade muddermassor läggas upp.

Filmaren Michael Lembke dokumenterar hela projektet för Valdemarsviks kommuns räkning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!