Privatperson JO-anmäler DO

En privatperson JO-anmäler DO sedan en muslimsk kvinna som inte gick en kockutbildning på grund av kravet att äta fläskkött fått 60 000 kronor.

5 mars 2012 22:25

"DO har tvingat Arbetsförmedlingen till en förlikning gällande en kvinna som frivilligt avstod en utbildning. I utbildningen ingick att laga mat och då ska man givetvis provsmaka det man tillagar. Kvinnans religion förhindrar henne att smaka på mat som innehåller kött från grisdjur. Arbetsförmedlingen har genom DO:s försorg tvingats betala 60 000 kronor i skadestånd för en utbildning hon självmant avstod ifrån, men som hon sedan ansåg att det var diskriminerande att inte kunna delta i", skriver anmälaren.

Anpassad utbildning
Arbetsförmedlingen har tidigare anpassat utbildningen till elever som inte äter fläskkött, Arbetsförmedlingens verksjurist Carl Lindekrona har tidigare sagt att kvinnan diskriminerades eftersom den informationen inte nådde fram till henne.

I dag är det inga problem att anpassa arbetsmarknadsutbildningen så att elever inte ska behöva provsmaka fläskkött. I det här aktuella fallet hade inte kvinnan hunnit påbörja utbildningen utan deltog vid ett informationsmöte. På mötet berättades det att hon måste provsmaka maten. Kvinnan från Finspång valde då att inte gå kockutbildningen.

Agerat felaktigt
Anmälaren, en man bosatt i Värmland, tycker att DO agerat felaktigt samt varit oaktsam i sin bedömning.

"DO har på ett slapphänt sätt agerat i detta ärende och därigenom slösat med statliga och allmänna medel genom att på intet sätt väga in kvinnans fria vilja och egna ansvar. Kvinnan har oemotsagd och med aktiv hjälp från DO låtit tillskansa sig en ansenlig ersättning för något som hon frivilligt avstått från. DO har i samförstånd med kvinnan utövat påtryckning mot en annan statlig institution (AF) och ingått en förlikning i stället för att låta saken gå till domstol, där en mer rättsäker bedömning borde kunna genomföras," skriver mannen i anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson