Morell anmäld för falsk polisanmälan

Justitiekanslern har tagit emot en anmälan mot Marie Morells och Lars Petterssons agerande. Dessutom har en NT-läsare polisanmält dem.

13 februari 2012 09:25

I efterspelet av att landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell gjorde en polisanmälan om stöld av ett dokument som NT publicerat tyckte yttrandefrihetsexperten Anders R Ohlsson, i lördagens NT, att en JO-anmälan borde göras.

En anonym anmälare har sedan dess skickat en anmälan till Justitiekanslern, JK. Anmälaren vill att JK ska undersöka om landstingsfullmäktiges ordförande Marie Morell, Moderaterna, och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lars Pettersson, Vrinnevilistan, gjort sig skyldiga till lagbrott.

I JK-anmälan står att läsa: "Det är av oerhört stor vikt att frågan utreds dels i detta specifika fall samt rent generellt i Östergötland då myndigheter regelbundet kränker dessa principer".

"Utredningen skall ta upp frågan yttrandefrihet och meddelarskydd - grundläggande principer i ett rättssamhälle".

Personen som skrivit JK-anmälan menar att det är vanligt förekommande att anställda inte får prata med medier och säger sig själv ha sådana erfarenheter. Anmälaren avslutar sin anmälan med en önskan om anonymitet i fallet och hänvisar till sin egen rädsla för repressalier.

Men det är inte den enda anmälan som upprättats.

En NT-läsare har polisanmält Marie Morell och Lars Pettersson för falsk polisanmälan om pappersstöld. Enligt Marie Morells egen polisanmälan hade någon tagit ett papper från landstinget och sedan lämnat vidare till NT. I polisanmälan nämns att hon är landstingsstyrelsens ordförande.

Det har anmälaren reagerat på och menar i sin polisanmälan att Marie Morell inte har rätt att använda sin ställning i som styrelseordförande när hon bedriver partipolitik.

FAKTA Vad gör JK?

Justitiekanslern, JK, har åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Viktigaste uppgiften är att värna om meddelarfriheten och anonymitetsskyddet för uppgiftslämnare till tidningar, tv och radio samt att ingripa mot överträdelser av dessa regler. Det är en viktig del av informationsfriheten och syftar ytterst till att värna vårt demokratiska styrelseskick.

JK kan även ta upp anonyma anmälningar.

JK är också ensam åklagare vad gäller otillåtna uttalanden i media.

Källa: Justitiekanslern.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Lundvall, Jenny N Grentzelius,