Regionen föreslås byta namn

Kommunstyrelsen
i Norrköping beslutade på måndagen att föreslå fullmäktige att marknadsbolaget Fjärde storstadsregionen ska byta namn till East Sweden business region.

6 februari 2012 19:38

Det var en oenig kommunstyrelse, då både Folkpartiet och Moderaterna motsatte sig namnändringen.

Oppositionsrådet Fredrik Bergqvist (M) ville i första hand att ärendet skulle gå på återremiss för att reda ut turerna kring namnrättigheterna. När de inte fick gehör på det yrkade Moderaterna avslag på namnbytet. Fredrik Bergqvist tycker att det är dåligt med ett engelskt namn och menar att vi i stället borde vara stolta över vårt svenska språk. Han anser dessutom inte att namnet East Sweden talar om vad det är fråga om.

Tvillingstäderna
Folkpartiet röstade också emot förslaget och föreslog i stället att regionen borde byta till namnet Tvillingstäderna Norrköping-Linköping, vilket även Fredrik Bergqvist tycker är ett mycket bättre förslag.

Kommunalrådet Eva Andersson (S) tycker att det är viktigt att förklara att städerna Norrköping, Linköping eller Östergötland inte ska ändra namn.

Internationellt
- Däremot har det kommit signaler från näringslivet och universitetet att man tycker att det är svårt att använda sig av Fjärde storstadsregionen internationellt, säger hon och tillägger att nu väntar man bara på vad patent- och registreringsverket säger, så att allt är klart innan fullmäktige tar ställning
i frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dick Kjedemar