Bättre hjälp till kvinnor utsatta för våld

Östergötland bör starta ett relationsvåldscentra. Där ska kvinnor utsatta för våld kunna träffa både polis, juridiska rådgivare och sociala myndigheter på samma plats.

6 februari 2012 16:38

 Liknande centra finns i dag i Malmö och Stockholm. Moderate riksdagsmannen Anders Norlén presenterar förslaget som det viktigaste för att "sänka trösklarna" för att hjälpa kvinnorna.

- De ska inte behöva lämna sitt hem och söka skydd. I stället ska förövaren och mannen flyttas från hemmet och låsas in, föreslår han och vill vända på perspektivet på offren.

Bland femtio konkreta förslag vill M att psykisk misshandel utreds bättre, att bostadsföretagen gör det lättare för kvinnan att få en bostad och att statusen höjs för poliser som jobbar med våldsutsatta kvinnor.

Anders Norlén, som är juris doktor, redogjorde för sin rapport vid ett besök på Frideborg på måndagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!