Namnet East Sweden utrett

Nu ska oklarheterna om namnet East Sweden, som marknadsbolaget Fjärde storstadsregionen föreslås döpas om till, vara utredda.

2 februari 2012 00:00

I vart fall finns nu ett förslag om att kommunstyrelsen, och sedan kommunfullmäktige, ska godkänna att regionen Östergötland marknadsförs under begreppet East Sweden i stället för Fjärde storstadsregionen.

I skrivelsen till kommunstyrelsen slås fast att själva namnet East Sweden är ett så kallat platsvarumärke. Ingen kan äga det. Det får användas av många.

Däremot har ingen utomstående rätt att använda en symbol eller grafisk bild som är alltför lik den som det regionala marknadsbolaget nu ansökt om att varumärkesskydda. Namnet är skrivit med stora bokstäver och ett liggande A. I mitten av februari väntas besked från Patent- och registreringsverket, PRV.

Marknadsbolaget står redan som ägare till bifirman med namnet East Sweden Business Region.

Bolagsnamnet East Sweden Airport ägs av Saab AB, men ska överlämnas till Linköpings kommun när den i vår tar över driften av den civila flygverksamheten. Om namnet alls ska användas i framtiden ska det gälla gemensam marknadsföring av flygverksamhet i Norrköping och Linköping.

Som NT skrev i förra veckan har konsulten Thomas Sjölander ansökt hos PRV om samma namn. Om hans ansökan går igenom har han lovet att överlåta namnen till Marknadsbolaget.

De domännamn, delar av webbadresser, med koppling till East Sweden Airport som Thomas Sjölander registrerat fördes, utan betalning, över till Marknadsbolaget i måndags.

Att namnet Fjärde storstadsregionen föreslås skrotas beror på att det inte anses tillräckligt starkt och lätt att använda vid nationell och internationell kommunikation.

Linköpings kommunfullmäktige har i veckan sagt ja till namnbytet.

Vad händer om Norrköpings kommun säger nej?

- Då måste det bli en dialog mellan de olika ägarna, säger Martin Callmeryd, tillförordnad vd i Marknadsbolaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall