Knark och vapen göms i containrar

Bristande kontroller gör att karteller och kriminella nätverk lyckas smuggla ut narkotika, illegala vapen och förbjudna kemikalier i containrar till och från svenska hamnar. Norrköpings hamn är inget undantag.

31 januari 2012 07:04

I Pampusterminalen i Norrköping finns hanteringen av containrar från tåg och sjöfart samlad. Här lossades under 2010 och 2011 ungefär 80 000 tjugofotscontainrar årligen.
Hamnen ser till att alla containrar kontrolleras visuellt, exempelvis att plomberingen inte brutits. Men de öppnas inte.
– Förenta Nationerna säger att mindre än två procent av containrarna kontrolleras, säger Michael Jenks, en av författarna till Sipris (Stockholm International Peace Research Institute) nya rapport om smuggling av vapen, narkotika och varor med dubbla användningsområden, vilka kan användas vid utveckling av missiler och massförstörelsevapen.

Läs mer i tisdagens NT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!