Kris etableras och söker bidrag

24 januari 2012 15:02

Kamratföreningen Kris (Kriminellas revansch i samhället) söker ekonomiskt stöd hos kommunen. I en skrivelse till kommunstyrelsen hoppas föreningen på pengar till bland annat lokal, bil, möbler och diverse arrangemang. Det sökta upprustningsbidraget är på 25 000 kronor plus ett kontinuerligt föreningsbidrag på 12 500 kronor i månaden från och med den 1 april då organisationen planerar att etablera en lokal Kris-avdelning i Finspång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson