Brå vill se stopp för kriminella symboler

Symboler som strider mot kommunens demokratiska värderingar, till exempel västar från kriminella gäng, bör förbjudas inom kommunens verksamhet.

12 januari 2012 10:49

Det var ett förslag till kommunstyrelsen från Brottsförebyggandet rådet (Brå).

I förslaget beskrivs hur en del barn och ungdomar, men även föräldrar, bär kläder och smycken som förmedlar ett budskap eller en uppfattning. Det kan ibland handla om rasism, drogliberalism, sexistiska budskap eller på något sätt ett förhärligande eller en marknadsföring av organiserad brottslighet eller kriminella gäng.

Bland annat har skolor under senare tid frågat hur de ska hantera föräldrar som kommer till skolan i västar som visar att de tillhör kriminella organisationer.

Demokratiska värden
Förslaget från Brottsförebyggande rådet var att alla symboler som står i strid mot kommunens demokratiska värderingar skulle förbjudas inom kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsens beredning har diskuterat det, men ville inte direkt släppa det vidare för beslut, utan har ställt en rad frågor.

- Det är bra att frågan väckts, men förslaget innebär en ganska vid tolkning av vad som inte ska vara tillåtet. Det gäller att dra gränsen så att det inte blir en inskränkning av yttrandefriheten. I en demokrati måste du också få argumentera för avskaffandet av demokratin, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

 

Läs mer i torsdagens NT.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall