Oklart vem som läckte - utredning läggs ned

Många poliser kände till att kriminella gäng planerade att mörda varandra. Trots att uppgiften var hemlig. Vem som lämnade informationen till media har inte gått att få svar på.

15 november 2011 21:54

Därför lade Justitiekanslern på onsdagen ned förundersökningen mot polismyndigheten i Östergötland.

Polisen misstänktes ha brutit mot tystnadsplikten. Men efter att ha hört ett stort antal poliser har JK inte kunnat bringa klarhet i vem som "läckt" till pressen.

Chefsåklagaren Monica Mimer vid riksenheten för polismål i Jönköping har genomfört undersökningen. Hon har förhört en rad ledande poliser och chefer i Norrköping. Utredningen visar att ett stort antal poliser kände till att de kriminella gängen avlyssnades. Många hade tillgång till det hemliga materialet. Det har inte gått att få svar på vem som lämnat informationen till media.

Artiklar i NT
Det var hennes tidigare kollega, chefsåklagaren Torsten Angervåg i Norrköping, som anmälde till JK att denna skulle undersöka om polisen brutit mot tystnadsplikten. Nu har alltså förundersökningen lagts ned.

Det var efter artiklar i NT och Corren i september som JK tog upp anmälan. Där framgick att polisen avlyssnade M16:s mordplaner och en källa ansåg att polisen bara lät gängen drabba samman.

Positivt besked
Skottlossningen på öppen gata i Norrköping resulterade i att tre personer skadades. Dessbättre kom inga utomstående Norrköpingsbor till skada, trots att många rörde sig på gatorna denna sommarkväll.

För NT:s chefredaktör Anders Nilsson kom beslutet att JK inte fullföljer utredningen som en positiv nyhet. Han såg med förvåning hur myndigheterna försökte begränsa medias möjlighet till granskning.

Det är viktigt, menar han, att anställda även inom rättsväsendet vågar vända sig till media och berätta om saker som inte står rätt till i de egna leden.

- Om någon vill tipsa media så tycker jag att man måste kunna göra det, oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör. Därför är det ett glädjande besked att JK lagt ner förundersökningen.

Han ser beslutet som en seger för meddelarfriheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!