Carema granskas efter vårdskandaler

Caremas bonussystem oroar. Efter vårdskandalerna
i Stockholm kräver nu Norrköpings högsta kommunalråd, Lars Stjernkvist, att företagets lokala verksamheter granskas.

9 november 2011 13:55

- Efter det som har avslöjats kan man inte hävda att det bara rör sig om enskilda övertramp, utan det har ju framkommit saker som handlar om företagets attityd och inställning, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Stockholmsmedier har under den senaste tiden rapporterat om stora brister inom äldreboenden som drivits av Carema Care. Det har handlat om patienter som vanvårdats samtidigt som chefer belönas med höga bonusar om de lyckades hålla sina slimmade budgetar. Personal har vittnat om att de gått på knäna utan att cheferna har lyssnat.

- Vi vill försäkra oss om att det som avslöjats inte förekommer här i Norrköping, säger Lars Stjernkvist.

Fyra gruppboenden
I Norrköping bedriver Carema fyra gruppboenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar som finns på S:t Olofsgatan, Bredagatan, Mathilda Ljungstedts gata och Sandbyhovsgatan. Carema bedriver dessutom gruppboendet Tellus på Trädgårdsgatan för ensamkommande flyktingbarn. Enligt vård- och omsorgskontoret finns det enbart positiva erfarenheter av samarbetet och i september förlängdes avtalet med Carema som gäller fram till mars 2013.

- Sedan den första upphandlingen har vi noga följt verksamheten och att företaget uppfyller de krav som vi ställer på dem i avtalet, säger Inger Dahl-Harrys-
son, programansvarig på vård- och omsorgskontoret.

- När vi vid granskning har funnit brister eller förbättringsområden har de alltid rättats till i en positiv anda och i samråd med oss.

Det har bland annat handlat om att förbättra dokumentationen och att öka aktiviteterna för de boende.

Men det som vårdskandalen i Stockholm har avslöjat är inget som kan regleras i något avtal, utan handlar om företagskulturen, enligt Lars Stjernkvist.

Får inte drabba de gamla
- Då är det ju inte ren verksamhetsuppföljning, för det har vi ju haft. Utan vi måste ställa en rad frågor. Har de ekonomiska styrmedel som i förlängningen drabbar de gamla då vill jag veta om det är så även i Norrköping.

Därför vill nu Norrköpings kommunledning träffa Caremas högsta ledning.

- Det finns ingen anledning att misstänka något, men det är bättre att kontrollera det en gång för mycket. Vi måste se till att pengarna används på rätt sätt och att vi får det vi beställer, säger Lars Stjernkvist.

Bakgrund Vårdskandalen kring Carema

Både personal, läkare och anhöriga har vittnat om allvarliga brister på äldreboendena Koppargården och Tallbohov i Stockholm som drivs av det privata vårdbolaget Carema Care.

En patient har dött av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Patienter har varit undernärda och utsatts för onödiga amputationer. Ett antal fallolyckor har inträffat och patienter har hittats liggande på golvet, ibland oklädda och har själva inte kunnat tillkalla hjälp. Andra patienter är hänvisade att sova på golvet.

Personalen har varit underbemannad och påtvingas nya arbetsuppgifter, bland annat skulle de laga sängar och liknande utrustning när de gick sönder. Skydds- och hygienutrustning har saknats.

Samtidigt som antalet anställda har minskats så har cheferna belönats med bonus om de hållit sina budgetar.

Tidigare larmrapporter har mörkats och till slut skickade personalen anonyma brev till stadsdelsförvaltningen där de ropade på hjälp.

Socialstyrelsen har nu startat en utredning och flera politiker har krävt att avtalet med Carema ska sägas upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!