"Att vara här i Sverige är mycket lätt"

Ibland är Sverige bra. Om man är kvinna och ambassadör.
- Man blir aktad och lyssnad på. Tack vare kvinnans frigörelse.

2 november 2011 21:22

Ställningen som ambassadör är bra i Sverige. Underbar rentav, utbrister Dominikanska republikens sändebud. Hon är tonårsmamma och hemmastadd i Sverige sedan fem år. Efter Portugal.

- Männen är vana vid oss, nej, det finns inga problem med att vara kvinnlig ambassadör. Inte numera, säger Marina Isabel Caceres de Esteves.

Med hjärtat
Hon är i Norrköping för första gången, och höstlöven virvlar kring de stövelklädda benen. Största skillnaden är klimatet. Dessutom företräder hon ett "utvecklingsland".

- Vi försöker följa ert exempel, säger hon övertygande.

Världen regeras av män - och vi ser resultatet - har kvinnor större fallenhet för diplomati?

- Många är mödrar och känner med hjärtat. I det avseendet kan vi göra mycket för världsfreden. Alltfler kvinnor verkar i departementen och som presidenter. Det är hög tid att förstå att vi är jämlikar, vill och kan göra saker bättre.

De skulle varit tretton kvinnor. Men efter utflykten till Linköping dagen före har de minskat till åtta. Rumäniens sändebud smiter efter lunchen på rådhuset tillbaka hem till Stockholm i sin bil.

De sätter sig till bords rejält försenade. Orsak: Eon.

- Mycket intressant att se hur avancerat och integrerat man arbetar med miljömålen, anser Lettlands sändebud Maija Manika.

Björn Persson, regionchefen, är överraskad och tagen över de främmande makternas intresse för miljöteknik. Frågorna är många om Händelöverket.

Klar fördel
När kvinnorna går till fots till Strykbrädan slinker de in på The lamp hotel och Knäppingsborg.

Där hänger bh:ar i luften. Ett roat och imponerat leende sprider sig.

- Så typiskt! Att vara kvinna i Sverige är en fördel. Vi får ofta höra från manliga kollegor att de är diskriminerade.

Maija Manika är karriärdiplomat och har varit stationerad vid FN i Geneve.

Några problem på jobbet?

- Absolut inte i Sverige! Alla är fokuserade på oss. Vi är privilegierade här.

Blir sedda
De har ett eget nätverk - 20 kvinnliga ambassadörer - och blir hela tiden fler.

- Underbart att vara sedda av myndigheter, institutioner och företag, menar Maija Manika. Hon samlade ihop kollegorna när Norrköping och Linköping bjöd in.

- Spännande att se hur gammal bevarad bebyggelse och ultramodern teknologi hos Saab kan leva sida vid sida, tyckte hon.

Rwandas ambassadör Venetia Sebudandi föll för Norrköping direkt.

- Vackert!

Hon vill bara citeras med positiva omdömen och vill inte bli fotograferad.

Efter fem månader på sin nya post - efter FN i Geneve - ser hon inga problem med att vara kvinna.

- I mitt land har vi högsta andelen kvinnor i beslutande organ och många kvinnor i höga positioner. Att vara här i Sverige är mycket lätt - för kvinnor får mycket uppmärksamhet för sina insatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!