Dyr sanering på konkursat företag

Ett omfattande saneringsarbete har pågått i konkursade Söderköpings Ytbehandlings lokaler i Braberg. Det kostar samhället 1,5 miljoner kronor att städa upp efter företaget.

23 oktober 2011 21:28

Företaget utförde i decennier ytbehandling av stål och metaller. Efter att ha omsatt runt 3,5-4,5 miljoner kronor i flera år sjönk omsättningen till 2,2 miljoner kronor 2008-2009 och till 1,4 miljoner 2010. I våras söktes företaget i konkurs och lokalerna med det miljöfarliga innehållet lämnades.

- Det var mycket kemikalier kvar på platsen, frätande syror och cyanid. Vi bedömde det som så pass allvarligt att något måste göras. Det skedde ingen tillsyn av lokalerna eftersom verksamheten upphört, berättar Susanne Karlsson vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Samhällets kostnad
- Vi har förelagt att sanering ska ske och gett Kronofogdemyndigheten i uppdrag att verkställa det, säger Susanne Karlsson.

Kronofogden anlitade i sin tur Skatteverket för att handla upp saneringen - och jobbet gick till saneringsföretaget Ragn-Sells. Åtagandet har kostat 1,5 miljoner kronor, och det blir samhället som får stå för saneringskostnaden.

- Naturvårdsverket har avsatt 10 miljoner kronor per år för sådana här händelser. Vi sökte om pengar i juli och fick också beslut i juli, säger Susanne Karlsson som betraktar det här som ett omfattande saneringsarbete.

När saneringen snart är färdig ska Länsstyrelsen göra en inspektion av lokalerna. Vad som sedan händer med lokalen är upp till fastighetsägaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!