Samråd hålls om nya bostäder och moské

Det är aktuellt med att bygga en moské vid Idrottsparken. Nästa vecka hålls ett samråd angående en ny detaljplan för en del av området.

19 oktober 2011 22:27

NT har vid flera tillfällen skrivit om planerna på att bygga bostäder på Idrottsparken, bland annat på gamla Berget. Intressenter för att få bygga är HSB, JM AB, Riksbyggen och Mattsons Fastighetsutveckling.

I juni förra året godkände stadsplaneringsnämnden dessutom att Bosnisk Islamiska Församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I planerna ingår en samlingslokal, ett bönerum och ett tillstånd om att få uppföra en minaret. Som enligt uppgift ska ses som en symbol.

Chans för andra
- Bosniska församlingen har sagt att de inte vet om man ska bygga den eller ej, säger Katarina Dalerå, ansvarig handläggare på stadsbyggnadskontoret.
I och med att den ingår i detaljplanen finns den möjligheten.

- Men om det inte byggs en moské ges det i stället en chans för en annan församling att bygga och få uppföra en klockstapel.

Markanvisningsavtalet omfattar hörnet mellan Skarphagsleden och Ektorpsgatan, granne med konstgräsplanen. Alltså på mark som ägs av kommunen och inte av Idrottsparksbolaget. I samband med planerna på bostäder på Berget kommer Skarphagsleden att göras smalare, vilket gör att det finns mer yta att bygga på.

Ute på samråd
Den aktuella tomten var tidigare vikt för fastighetsbolaget Sverigehuset, med planer på att bygga bostäder. Men enligt stadsbyggnadskontoret gick det inte att bebygga den aktuella tomten med just bostäder, på grund av problem med buller. I stället planeras det för en moské.

En ny detaljplan för bostäder på Idrottsparken, förskola, skola, kontor och butikslokaler är nu ute på samråd och där ingår moskén. Bosnisk Islamiska Församlingen har anlitat en arkitekt som har tagit fram skisser på en tvåvåningsbyggnad och en minaret.

Ett samrådsmöte angående den nya detaljplanen ska hållas nästa onsdag vid Stjärnkorgen på Nya Parken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lasse Södergren