Farligare att gå och cykla

Hittills i år har 45 fotgängare och cyklister skadats i Norrköping. Fem av dessa skadades mycket svårt på övergångsställen. Över hela landet ökar skadorna bland oskyddade trafikanter.

22 augusti 2011 06:56

Efter att ”zebralagen” trädde i kraft för tio år sedan har antalet olyckor ökat på övergångsställena.

– Bilarna stannar inte som de borde göra, menar trafikingenjören Ulrika Loebjer vid tekniska kontoret. Samtidigt förväntar sig fotgängarna att bilarna ska stanna.

Under årets sju första månader omkom 28 fotgängare i hela landet. I genomsnitt har dödstalen som mest uppgått till 22 fotgängare de senaste fem åren. I synnerhet ökar de omkomna över 65 år.

Norrköping är inget undantag. En oskyddad trafikant omkom i år på en statlig väg. Nio personer blev mycket svårt skadade.

– Bilar är hårda och människor mjuka, påminner Ulrika Loebjer.

Mäter hastigheten

Hastigheten vid kollisionen avgör hur svårt människor skadas. Polisen gör denna vecka extra kontroller av hastigheten i tätorterna.

– Att köra fort på korta sträckor medför stora risker. Det ger ingen tidsvinst alls, hävdar poliskommissarie Bengt Svensson vid Rikspolisstyrelsen.

Flera kommuner runtom i landet ser nu över hastigheterna. NTF-förbunden mäter denna vecka hastigheten på fyra platser där oskyddade trafikanter är särskilt utsatta.

Fyrtiofem oskyddade trafikanter har skadats hittills i år i Norrköping. På övergångsställen och cykelöverfarter skadades elva personer, varav tre svårt och åtta lindrigt.

Det kan bero på att trafikanterna inte vet vad som gäller. Cyklister innefattas inte av zebralagen. Bilister har inte skyldighet att lämna företräde för cyklister på vanliga övergångsställen.

Så lagen är dålig?

– Zebralagen fick inte den effekt man önskade, hävdar Ulrika Loebjer. Man behöver tydligare tala om vilket ansvar som bilister och fotgängare har. Alla behöver vara uppmärksamma i trafiken.

Läs mer i måndagens NT

<p>Zebralagen</p>

Bilisten har skyldighet att lämna fotgängare företräde på ett övergångsställe.
Övergångsställen i Norrköping är alltid utmärkta med en ”Här-går-man-skylt” samt vita linjer i gatan.
Källa: Tekniska kontoret

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Waxegård