Naturvårdsverket avvaktar med beslut om vargjakt

Den senaste vargattacken på Vikbolandet har satt ordentlig fart på berörda myndigheter. Men först måste alla fakta ligga på bordet.

16 augusti 2011 20:19

Bland annat ska länsstyrelsen komplettera med skadornas omfång och helst föreslå vart skyddsjakten ska bedrivas.

Naturvårdsverket prioriterar ärendet högt, men innan det slutgiltiga beslutet tas inväntar man även ett yttrande från Viltskadecenter, berättar Göte Hamplin, handläggare för viltvårdsfrågor på Naturvårdsverket.

- Vi gör en helhetsbedömning och tittar på hur många angrepp som har gjorts och hur många får som tagits och om man misstänker att det är en speciell varg. Vi tittar också på möjligheten att förebygga de här skadorna.

Tre gårdar
Om man inte har elstängsel är det svårare att få skyddsjakt beviljad?

- Nej, det görs som sagt en samlad bedömning. Det finns också län som inte är gränsat till andra län med varg och då är det svårt att motivera att ha el-stängsel. Det kan ju kosta 60 000 till 70 000 kronor för den enskilde individen.

Länsstyrelsen har också skyndat på ärendet och under tisdagen skickades de upplysningar som Naturvårdsverket frågat efter. Skyddsjakten bör i fösta hand bedrivas där vargen orsakat mest skador, berättar Thomas Modin, avdelningsdirektör.

- Det är i första hand vid tre gårdar, på Vikbolandets östra del ner mot Slätbaken, och där finns en naturlig avgränsning med vägar.

När det gäller den varg som attackerat i Hällestad har länsstyrelsen däremot sagt nej till skyddsjakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser