Vill möta hatet med kärlek

Många regerar med vrede men Svenska kyrkan hoppas på att möta hatet med kärlek. I S:t Olai kyrka anordnades på söndagen en förbön för offren i terrorattentaten i Oslo och Utöya.

24 juli 2011 21:42

Ett 30-tal hade kommit till S:t Olai kyrka för att bland annat fira mässa men också för att söka stöd och tröst i gemenskapen i kyrkan. Susanne Holmén Hjalmarsson ledde mässan i S:t Olai. Under gudstjänsten upprepade hon det citat som Norges statsminister Jens Stoltenberg återgav under minnesgudstjänsten i Oslo Domkyrka under söndagen:

"Om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans."

som en av ungdomarna som räddades från Utöya sagt i en intervju till CNN.

En av dem som kom till kyrkan var Lillian Isachsen, född och uppvuxen i Norge men som har arbetat i Norrköping i 20 år:

- Jag är inte en andlig person men det kändes bra att komma hit och få lätta på trycket, få känna en klapp på axeln.

Lillian Isachsen kände inte någon som avled i attentaten men hon beskriver sina landsmän så här:

- Vi är ett litet land, vi är ett stolt land och vi håller ihop. Jag är så besviken att en av våra egna kunde göra så här mot oss.

Hartvig Gjesdahl, musiker i Svenska kyrkan i Söderköping, är uppväxt i Norge och hade ombetts att spela under gudstjänsten. Han sjöng den sång som norrmän ger sina ungdomar i konfirmationspresent, Til ungdommen av Nordahl Grieg.

- Jag var en av dem som då skickade min son till Utöya för att vara trygg, berättade han för församlingen.

Under sången blev han själv så gripen att han inte kunde sjunga mer.

Flera i församlingen var väldigt rörda av stämningen under gudstjänsten, en del grät och flera tände ljus till minnet av offren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!