Stångån kantad av gifter

Gifter har påträffats i marken kring ABL Lights lokaler, belägna längs med Stångån. Vidden av föroreningarna är ännu inte fastställd, men utgörs bland annat av dieseloljor och det förbjudna lösningsmedlet trikloretylen.

9 juli 2011 18:32

Den 31 juli upphör tillverkning på ABL Lights i Linköping, tidigare Nordisk Bilbelysning AB. Tillverkningen består av extraljus till fordon.

Beskedet om att bolagets franska ägare, Holophane, flyttar tillverkningen till hemlandet kom i november förra året.

Nu undersöks området av miljökontoret, som vid 13 provborrningar varav sju med grundvattenrör, har funnit giftiga ämnen i marken; bland annat det i Sverige förbjudna lösningsmedlet trikloretylen.

Förbjuden i Sverige

- Ansvarsutredningen är inte klar, och det är svårt att fastställa vem som bär ansvaret i och med att det rör sig om historiska föroreningar från 70- och 80-talet, säger Malin Johansson på miljökontoret.

Trikloretylen, eller Tri, förbjöds i Sverige 1996, men innan dess kan bland annat Robo, som tidigare huserat i ABL Lights lokaler, ha använt sig av lösningsmedlet.

ABL Lights har tagit del av resultaten. Miljökontoret försöker nu avgränsa föroreningarna, för att på så sätt fastställa vidden på det område som kan komma vara i behov av en sanering.

- Troligtvis blir det aktuellt med en åtgärd, och då är det i första hand ABL Lights som vi kontaktar, säger Malin Johansson.

Ska återkomma

- Vi har mätt luftkoncentrationen av gifterna i våra lokaler, men det rör sig inte om sådana mängder att det är farligt för personalen, säger Hans Arnell, tillförordnad vd på ABL Lights Sverige.

Merparten av föroreningarna tycks ha skett före 1992, innan det att nuvarande bolag bildades och övertog verksamheten från Robo. Men det är ändå ägaren av fastigheten och den som driver verksamhet där som får betala en sanering.

- Det blir ABL Lights Sverige som får stå för notan, om det finns pengar. Annars kan fransmännen komma att drabbas, säger Hans Arnell.

Miljökontoret kommer senare i höst, närmare bestämt vecka 38, återkomma till ABL Lights med en fullständig rapport över hur stort det förorenade området är, och först då blir det läge för en åtgärd.

<p>Trikloretylen (C2HCl3)</p>

Tri är troligen/sannolikt cancerframkallande.

Tri bidrar till hjärtmissbildningar på foster.

Tri påverkar centrala nervsystemet och njurarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!